fitte kanjers

Inspectierapporten

 

Jaarlijks inspecteert de GGD of een kinderopvang locatie voldoet aan de wet en regelgeving binnen de kinderopvang. De GGD onderzoekt verschillende domeinen, waaronder de pedagogische kwaliteit, de veiligheid, het gezondheidsbeleid en de kennis van protocollen waar een organisatie mee werkt. De toezichthouder kinderopvang, bezoekt Fitte Kanjers jaarlijks waaruit een inspectierapport volgt om de kwaliteit binnen Fitte Kanjers te waarborgen.

Al deze rapporten zijn openbaar en te raadplegen via het Rijksoverheid Landelijk Register Kinderopvang:

Ontdek, groei en bloei samen

Bij Kindercentrum Fitte Kanjers