Veiligheid en Gezondheid

 

Wij vinden het belangrijk dat je kind de wereld om zich heen kan ontdekken in een veilige omgeving. We kijken daarom samen met externe instanties hoe we eventuele grote risico’s op onze locaties zoveel mogelijk kunnen beperken. Daarnaast leren wij kinderen om te gaan met kleine risico’s. Hierdoor krijgen kinderen zelfvertrouwen, worden weerbaar en dit past bij onze pedagogische visie. In ons Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid kun je nalezen hoe wij bij alle locaties van Fitte Kanjers omgaan met grote en kleine risico’s zodat kinderen en pedagogisch medewerkers veilig en gezond kunnen spelen en werken.

Elke locatie heeft getrainde bedrijfshulpverleners met een EHBO diploma. Daarnaast zijn alle PM’ers in bezit van EHBO voor kinderen certificaat.

We voeren jaarlijks een risico-inventarisatie uit om ons veiligheidsbeleid aan te scherpen. Daarnaast inspecteert de brandweer de brandveiligheid en controleert de GGD namens de gemeente of we voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen. Ook de buitenspeeltoestellen worden elk kwartaal gecontroleerd en zo nodig hersteld.

De  beleidstukken  en protocollen zijn te vinden via het Ouderportal, en een uitgeprinte versie wordt gerouleerd onder de ouders.