fITTE kANJERs

PEUTERSPEELZAAL

fittekanjers1

"We bieden alle peuters gelijke kansen om hun vaardigheden en talenten te ontdekken en te ontwikkelen."

Bij Fitte Kanjers draait alles om spelenderwijs leren en groeien. Ons toegewijde team van ervaren begeleiders staat klaar om de unieke persoonlijkheid van elk kind te omarmen en hun nieuwsgierige geest te voeden. Met leuke speelhoeken, educatieve materialen en interactieve activiteiten, moedigen we hun verbeelding aan en helpen we hen bij het ontwikkelen van belangrijke vaardigheden die hen zullen helpen in hun verdere avonturen.

Uw kind staat centraal

In onze peuterspeelzaal staat uw kind daadwerkelijk centraal. Hij/zij krijgt van onze pedagogische professionals de zorg en aandacht die nodig is om zijn/haar talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Ieder kind is vanzelfsprekend welkom en iedereen hoort erbij.

Samen met u, als ouders, spelen we in op datgene wat uw kind nodig heeft. Daarbij is het uitgangspunt dat ieder kind uniek en autonoom is. Dat wil zeggen: ieder kind mag zichzelf zijn. We zien het als onze taak om uw kind te begeleiden in zijn/haar ontwikkeling. Spelenderwijs ontwikkelen ze op deze manier motorische, cognitieve en creatieve vaardigheden.

Omdat uw kind in ons kinderdagverblijf samen speelt met andere kinderen, leert hij/zij samen spelen en delen. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan de taalontwikkeling en geven we alle kinderen de ruimte om zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld te ontwikkelen. Op deze manier stellen we uw kind op verantwoorde wijze in staat om zelfstandig te functioneren in veranderende omgevingen.

Samen werken aan de toekomst

Samen werken aan de toekomst We geloven erin dat we kinderen op jonge leeftijd al kansen moeten bieden om zich goed te ontwikkelen. Dat doen we door veel aandacht te besteden aan de identiteit van uw kind: wat vindt hij/zij leuk? En wat gaat er juist lastig?

Het is ons doel om uw kind de ruimte en de kans te geven om zich te ontplooien. Daarbij leert uw kind niet alleen iets over zijn/haar eigen talenten, maar ook over de talenten van andere peuters. Iedereen heeft immers zijn eigen talenten en ieder talent doet ertoe.

Om ervoor te zorgen dat uw kind in aanraking komt met al het moois wat de wereld te bieden heeft, werken we met een breed scala aan activiteiten. U kunt hierbij denken aan activiteiten gericht op sport en kunst, maar ook activiteiten gericht op wetenschap, een gezonde leefstijl en digitale middelen.

Per groep bieden we maximaal 16 speel- en leerplekken aan. Deze leerplekken zijn gekoppeld aan twee professionele pedagogisch medewerkers. Daarnaast krijgt u, evenals uw kind, een tutor aangewezen, waaraan u gerichte vragen kunt stellen. Deze tutor kan, indien gewenst, ook meedenken over de opvoedvraagstukken waar u als ouders mee te maken krijgt.

 

Voorbereding op de basisschool

De peuterspeelzaal als voorbereiding op de basisschool Uiteindelijk zal uw kind het kinderdagverblijf verlaten en zijn pad vervolgen op de basisschool. Bij Peutercollege Fitte Kanjers zorgen we er in een paar jaar tijd voor dat uw kind spelenderwijs en op een dynamische manier zelfredzaam wordt. Peutercollege Fitte Kanjers werkt nauw samen met het basisonderwijs in Lelystad om ervoor te zorgen dat uw kind helemaal klaar is voor de volgende stap in zijn/haar leven!

 

Vroeg en voorschoolse educatie

Vroeg en voorschoolse educatie (afgekort: vve) is een onderwijsvorm, gericht op het stimuleren van jonge kinderen, met als doel ze voor te bereiden op de basisschool. Onze professionals werken exclusief volgens de beproefde Piramide-methode, waarbij een combinatie van activiteiten uw kind een veilige grip leert bieden op de wereld. Piramide is een totaalprogramma. Dat wil zeggen dat er aandacht is voor alle ontwikkelingsgebieden van uw kind. Onze professionals gaan er, middels de Piramide-methode, vanuit dat het initiatief ligt bij uw kind.

De interactieve, methodieke werkwijze is een ondersteuning voor onze pedagogisch professionals, die samen met uw kind werken in vier stappen: oriëntatie, demonstratie, verbreding en verdieping.

De kwaliteit van de vve aan Kindercentrum Fitte Kanjers wordt gewaarborgd door onze pedagogisch medewerkers en de Inspectie van het Onderwijs.

Aandacht

We vinden het belangrijk dat ieder kind zich veilig, vertrouwd en gezien voelt

Verbinding

Verbinding tussen de kinderen, pedagogisch medewerkers en ouders

Gezond

We zorgen voor een gezonde omgeving, mentale en fysieke te waarborgen

Avontuurlijk

Geen dag hetzelfde. We beleven de leukste momenten samen met elkaar

Ontdek, groei en bloei samen

Bij Kindercentrum Fitte Kanjers