Pedagogisch beleidsplan

 

Ons pedagogisch beleid bestaat uit onze pedagogische visie, werkwijze en de verschillende interne pedagogische beleidsstukken en protocollen voor medewerkers.

In onze pedagogische visie beschrijven we onze kindvisie en hoe deze wordt vertaald naar een aantal pedagogische uitgangspunten. En wat dit vervolgens betekent voor ons handelen in de praktijk en de manier waarop wij met de kinderen omgaan. Onze pedagogische visie is gebaseerd op het Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar en 4-13 jaar in combinatie met de vier opvoed doelen van Riksen-WalravenDeze pedagogische kaders maken wetenschappelijke kennis en praktijkkennis toegankelijk, inspireren en ondersteunen pedagogische medewerkers bij hun dagelijks werk en vormen de basis voor de pedagogische visie van onze kindercentrum.

We passen ons pedagogische visie regelmatig aan. Bijvoorbeeld als er nieuwe inzichten zijn. Bovendien vragen we de oudercommissie om met ons mee te denken en ons te adviseren. Misschien heb je ook nieuwe ideeën? We horen het graag!

De  beleidstukken en protocollen zijn te vinden via het Ouderportal, en een uitgeprinte versie wordt gerouleerd onder de ouders.